HomeRichtlijnen jeugdactiviteiten

Richtlijnen jeugdactiviteiten

Het activiteitenaanbod van Sportteam GO loopt weer, natuurlijk wel op verantwoorde wijze! Kinderen en hun ouders/verzorgers worden geacht zich aan onderstaande zaken te houden.

  • Voor deelname aan de activiteiten is lidmaatschap niet nodig. Vaak is aanmelding vooraf wel nodig. Dat is ook vanwege de maximale groepsgrootte, die per activiteit kan verschillen. Aanmelden voor activiteiten kan via deze website. 
  • Neem zelf een met water gevulde bidon mee en laat niemand anders daaruit drinken.
  • Zorg als ouder/verzorger dat uw kind of een activiteitenbegeleider over uw telefoonnummer beschikt en wees bereikbaar tijdens de activiteit.
  • Kinderen komen niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en gaan direct daarna naar huis.

Als activiteitenbegeleiders zorgen wij ervoor dat we de activiteiten goed voorbereid hebben. Er is goed nagedacht over de juiste naleving van de regels en richtlijnen rond verantwoorde sportbeoefening. Hoe doen wij dat?

1.  Er is altijd één professionele begeleider aanwezig in 'Sportteam GO kleding' deze is ook herkenbaar en aanspreekbaar voor vragen.

2.  Bij activiteiten zijn altijd EHBO-materialen beschikbaar.

3.  De gebruikelijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen en kinderen zijn ook verplicht zich hieraan te houden. Van ouders/ verzorgers wordt verwacht dat zij de kinderen over dergelijke maatregelen geïnformeerd hebben.

(zie: Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen)

4.  Sporters zullen bij overtreding van de regels aangesproken worden op het ongewenste gedrag. Bij herhaling kan iemand verplicht worden de activiteit te verlaten.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
  • Kinderen wassen voor de sportactiviteit thuis hun handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Dat doen ze ook als ze weer thuiskomen.
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Contact

Bij vragen kan contact opgenomen worden met één van de sportcombinatiefunctionarissen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij zijn allen contactpersoon rond het activiteitenaanbod vanuit Sportteam GO.

Chantal van der Klooster c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl

Sjoerd Maller s.maller@goeree-overflakkee.nl

Dennis Zwarts d.zwarts@goeree-overflakkee.nl

Esli van Eekelen e.vaneekelen@goeree-overflakkee.nl

Jonne Bergsma j.bergsma@goeree-overflakkee.nl

Tijdens kantooruren kan gebeld worden naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee 140187. Vraag dan naar één van de functionarissen.