HomeRichtlijnen jeugdactiviteiten

Richtlijnen jeugdactiviteiten

Activiteitenaanbod door Sportteam GO begint weer, natuurlijk wel op verantwoorde wijze!

Op de activiteiten vanuit Sportteam GO zijn de geldende richtlijnen en regels rond jeugdsport van toepassing, die vertaald zijn in het Protocol verantwoord sporten. Kinderen en hun ouders/verzorgers worden geacht zich hier ook aan te houden. Het gaat onder andere om de volgende zaken:

 • Voor deelname aan de activiteiten is lidmaatschap niet nodig. Vaak is aanmelding vooraf wel nodig. Dat is ook vanwege de maximale groepsgrootte, die per activiteit kan verschillen. Aanmelden voor activiteiten kan via deze website.
 • We kijken bij elke activiteit onder welke voorwaarden het verantwoord vormgegeven kan worden. Denk daarbij aan aanrijdroute, fietsenstalling of opsplitsing van de groep. Die voorwaarden kunnen per activiteit verschillen, ook op basis van de locatie.
 • Voor een activiteit geven we kinderen op hoofdlijnen nogmaals informatie over de geldende regels en richtlijnen.
 • Zijn er eventueel kantines, kleedkamers of andere ruimten? Die blijven gesloten. Douchen doen kinderen thuis.
 • Zo mogelijk komen kinderen op eigen gelegenheid naar de activiteiten.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Neem zelf een met water gevulde bidon mee en laat niemand anders daaruit drinken.
 • Zorg als ouder/verzorger dat uw kind of een activiteitenbegeleider over uw telefoonnummer beschikt en wees bereikbaar tijdens de activiteit.
 • Kinderen gaan voordat ze richting de sportlocatie komen thuis naar het toilet.
 • Kinderen wassen voor de sportactiviteit thuis hun handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. Dat doen ze ook als ze weer thuiskomen.
 • Kinderen komen niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en gaan direct daarna naar huis.

Als activiteitenbegeleiders zorgen wij ervoor dat we de activiteiten goed voorbereid hebben. Er is goed nagedacht over de juiste naleving van de regels en richtlijnen rond verantwoorde sportbeoefening. Hoe doen wij dat?

1.  Er is altijd één professionele begeleider aangewezen als corona-verantwoordelijke en deze is ook herkenbaar en aanspreekbaar voor vragen.

2.  Bij activiteiten zijn altijd EHBO-materialen beschikbaar. Ook zijn er enige materialen voor de persoonlijke hygiëne en de schoonmaak van materialen.

3.  De gebruikelijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen en kinderen zijn ook verplicht zich hieraan te houden. Van ouders/ verzorgers wordt verwacht dat zij de kinderen over dergelijke maatregelen geïnformeerd hebben.

(zie: Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen)

4.  Sporters zullen bij overtreding van de regels aangesproken worden op het ongewenste gedrag. Bij herhaling kan iemand verplicht worden de activiteit te verlaten.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag een kind weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Contact

Bij vragen kan contact opgenomen worden met één van de sportcombinatiefunctionarissen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij zijn allen contactpersoon rond het activiteitenaanbod vanuit Sportteam GO.

Chantal van der Klooster c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl

Sjoerd Maller s.maller@goeree-overflakkee.nl

Dennis Zwarts d.zwarts@goeree-overflakkee.nl

Esli van Eekelen e.vaneekelen@goeree-overflakkee.nl

Jonne Bergsma j.bergsma@goeree-overflakkee.nl

Tijdens kantooruren kan gebeld worden naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee 140187. Vraag dan naar één van de functionarissen.