HomeSportteam GO

Sportteam GO

 

 

Contact

Bij vragen kan contact opgenomen worden met één van de sportcombinatiefunctionarissen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Zij zijn allen contactpersoon rond het activiteitenaanbod vanuit Sportteam GO.

Chantal van der Klooster c.vanderklooster@goeree-overflakkee.nl

Sjoerd Maller s.maller@goeree-overflakkee.nl

Dennis Zwarts d.zwarts@goeree-overflakkee.nl

Esli van Eekelen e.vaneekelen@goeree-overflakkee.nl

Jonne Bergsma j.bergsma@goeree-overflakkee.nl

Tijdens kantooruren kan gebeld worden naar het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee 140187. Vraag dan naar één van de functionarissen.